بایگانی برچسب ها: جریمه نقدی فولکس واگن

پرداخت هفت هزار دولاری فولکس واگن به صاحبان خودرد با این برند

پرداخت هفت هزار دولاری فولکس واگن به صاحبان خودرد با این برند

پرداخت هفت هزار دولاری فولکس واگن به صاحبان خودرد با این برند اگر کارت های هدیه ی ۱۰۰۰ دلاری برای قانع کردن صاحبان آزرده خاطر دیزل فولکس واگن کافی نباشد، آیا فکر میکنید که ۷۰۰۰ دلار بتواند کافی باشد؟ بر اساس گزارش های به دست آمده از Bloomberg در ۲۸ ماه جون، فولکس واگن، طرحی را در اختیار قاضی دادگاه منطقه در ایالات متحده  قرار داد که بر اساس آن این درخواست را مطرح کرد که سازنده ی خودروهای آلمانی مبلغی بیش از ۷۰۰۰ دلار را به هر...

ادامه مطلب