بایگانی برچسب ها: جریمه عبور از چراغ قرمز

جریمه عبور از چراغ قرمز ۲۰۰ هزار تومان+سال ۱۳۹۵

جریمه عبور از چراغ قرمز ۲۰۰ هزار تومان+سال ۱۳۹۵

جریمه عبور از چراغ قرمز ۲۰۰ هزار تومان+سال ۱۳۹۵ کارتون روز: کسی جرأت عبور از چراغ قرمز را ندارد!   با افزایش مبلغ جریمه عبور از چراغ قرمز به ۲۰۰ هزار تومان, دیگر کسی اجازه تخلف به خودش را نمی دهد. جریمه عبور از چراغ قرمز ۲۰۰ هزار تومان   جریمه عبور از چراغ قرمز ...

ادامه مطلب