بایگانی برچسب ها: جراحی زیبایی

الگوی افراطی‌گری در جراحی پلاستیک و زیبایی کشف شد!

الگوی افراطی‌گری در جراحی پلاستیک و زیبایی کشف شد!

در طی سال‌های اخیر جراحی‌های پلاستیک و زیبایی سمت و سوی تازه‌ای یافته و به نوعی وسواس و افراطی‌گری به ویژه در زنان طرفدار مد تبدیل شده است. در شرایطی که کوچک کردن بینی، یکی از بدیهی‌ترین عمل‌های جراحی زیبایی به شمار می‌رود، روز به روز بر تعداد طرفداران بزرگ‌ کردن لب افزوده می‌شود و رقابت برای داشتن لب‌های بزرگ‌تر به چالشی در دنیای مد و زیبایی بدل شده است. الگوی افراطی‌گری در جراحی پلاستیک و زیبایی کشف شد! A young male snub-nosed monkey, Rhin...

ادامه مطلب