بایگانی برچسب ها: جدیدترین کارشناسی در منطق ازدواج

در ازدواج منطقی باشیم یا نه؟ منطق در ازدواج ! + کارشناسی

در ازدواج منطقی باشیم یا نه؟ منطق در ازدواج ! + کارشناسی

در ازدواج منطقی باشیم یا نه؟ منطق در ازدواج ! + کارشناسی بسیار پیش آمده که گهگاهی منطق از رفتار و ذهن افراد رخت می بندد و جایش را تهمت، خودخواهی، قضاوت عجولانه، خودبرتربینی و …. می گیرد و تاکنون، هم دیده ایم و هم شنیده ایم که چه به ناحق دلها شکسته شده اند و برخی اشخاص بی آنکه بتوانند خود را جای دیگری بگذارند، خود را صاحب نظر می دانند. عالمان بی عملی که شرایط دیگران را نادیده می گیرند و فقط ادعای منطق دارند. بهتر است کمی منطق را در زندگی...

ادامه مطلب