بایگانی برچسب ها: جدال بین بت من و جوکر

قدیمی ترین جوکر تاریخ سینما+شوالیه‌ی تاریکی بت من+وحشت شهر آرکام+عکس

قدیمی ترین جوکر تاریخ سینما+شوالیه‌ی تاریکی بت من+وحشت شهر آرکام+عکس

شخصیت جوکر، حدودا به اندازه‌ی خود بتمن قدمت دارد. نزدیک به هشتاد سال است که از خلق شخصیت بتمن می‌گذرد و بیشتر این سال‌ها، شوالیه‌ی تاریکی فقط با یک کاراکتر پدرکشتگی داشته است. قدیمی ترین جوکر تاریخ سینما+شوالیه‌ی تاریکی بت من+وحشت شهر آرکام+عکس شخصیت جوکر، حدودا به اندازه‌ی خود بتمن قدمت دارد. نزدیک به هشتاد سال است که از خلق شخصیت بتمن می‌گذرد و بیشتر این سال‌ها، شوالیه‌ی تاریکی فقط با یک کاراکتر پدرکشتگی داشته است. جوکر وجود دارد تا حال بتمن را بگیرد....

ادامه مطلب