بایگانی برچسب ها: جاذبه های ایران

۱۰۰ جاذبه محبوب و ديدنی ايران -آتشكده يزد

۱۰۰ جاذبه محبوب و ديدنی ايران -آتشكده يزد

يکی از اماکن مربوط به زرتشتیان آتشکده آنها است. این بنا در خیابان آیت الله کاشانی واقع گردیده و شامل ساختمان مشجری است که در قرن اخیر ساخته شده است. در این محل آتش مقدس که برای زرتشتیان مقدس می باشد و دارای قدمتی چند ساله بوده و باید همیشه روشن نگهداشته شود نگهداری و از آن مراقبت می شود. ۱۰۰ جاذبه محبوب و ديدنی ايران -آتشكده يزد ۱۰۰ جاذبه محبوب و ديدنی ايران -آتشكده يزد يکی از اماکن مربوط به زرتشتیان آتشکده آنها است. این بنا در خیا...

ادامه مطلب