بایگانی برچسب ها: تولید عسل

مورچه‌ عسلی+عجایب طبیعت+انواع گونه مورچه ها+مورچه انگوری+عکس

مورچه‌ عسلی+عجایب طبیعت+انواع گونه مورچه ها+مورچه انگوری+عکس

این مورچه ها به دلیل ذخیره عسل در معده خود برای اغذیه دیگر مورچه ها به مورچه عسلی معروف هستند.پس از بارش باران و رشد گیاهان، مورچه های عسل در صحرا مقدار زیادی از شهد گل ها را می نوشد به گونه ای که در برخی مواقع حجم شکم آنها به اندازه یک دانه انگور نیز می رسد. مورچه‌ عسلی+عجایب طبیعت+انواع گونه مورچه ها+مورچه انگوری+عکس مورچه‌ عسلی+عجایب طبیعت+انواع گونه مورچه ها+مورچه انگوری+عکس مورچه‌ عسلی+عجایب طبیعت+انواع گونه مورچه ها+م...

ادامه مطلب