بایگانی برچسب ها: تناسب اندام و چربی سوزی

لاغری پهلو و شکم + آب کردن چربی پهلو و شکم

لاغری پهلو و شکم + آب کردن چربی پهلو  و شکم

از پهلو روی زمین بخوابید و دست را روی آرنج قرار دهید. سعی کنید باسن را از زمین بلند کنید تا جاییکه بدن یک خط صاف، از نوک پا تا سر، شود.نقاط تماس شما با زمین دست و آرنج و تاندون انکل پای زیرین است . لاغری پهلو و شکم + آب کردن چربی پهلو و شکم لاغری پهلو و شکم + آب کردن چربی پهلو و شکم از پهلو روی زمین بخوابید و دست را روی آرنج قرار دهید. سعی کنید باسن را از زمین بلند کنید تا جاییکه بدن یک خط صاف، از نوک پا تا سر، شود.نقاط تماس شما با زمین...

ادامه مطلب