بایگانی برچسب ها: تغییر ضریب هوشی

چگونه خرد بر حسب شرایط تغییر می کند.

چگونه خرد بر حسب شرایط تغییر می کند.

چگونه خرد بر حسب شرایط تغییر می کند.  دانمندان دريافته اند که سطح خرد و رفتار خردمندانه در انسان ها مي تواند بسته به موقعيت هاي متفاوتي که در زندگي روزمره ممکن است با آن روبرو شويم، دستخوش تغيير شود و بسياري از انسان ها تنها در شرايط خاص مي توانند از خود خرد نشان بدهند. در حالي که بسياري از افراد فکر مي کنند که برخي از انسان ها در هر شرايطي خردمند هستند، دانشمندان دريافته اند که سطح خرد افراد بسته به شرايطي که در آن قرار دارند و المان هايي م...

ادامه مطلب