بایگانی برچسب ها: تصاویر 1395 مهران رنجبر

modiseh

یک حادثه بزرگ برای ملکه زیبایی کانادا + تصاویر

یک حادثه بزرگ برای ملکه زیبایی کانادا + تصاویر

یک حادثه بزرگ برای ملکه زیبایی کانادا + تصاویرمشکل بزرگ برای ملکه زیبایی کانادا که او را به دردسر انداخت چین ملکه زیبایی کانادا را به رقابت امسال دعوت نکرد.انتقاد ملکه زیبایی ۲۰۱۵ کانادا که اصلیتی چینی دارد از سیاستهای چین و نقض حقوق بشر در این کشور به گزارش سماتک سبب شد چین برای رقابت های ملکه زیبایی ۲۰۱۶ از وی دعوت نکند.   آناستازیا لین برنده رقابت ملکه زیبایی کانادا در سال ۲۰۱۵ می گوید که به خاطر انتقاد از عملکرد دولت چین...

ادامه مطلب