بایگانی برچسب ها: تصاویر عجیب جهان

زایمان کوسه در ساحل+ تصاویر خبر جنجالی طبیعت

زایمان کوسه در ساحل+ تصاویر خبر جنجالی طبیعت

زایمان کوسه در ساحل+ تصاویر خبر جنجالی طبیعت وقتی مردم مشغول شنا در سواحل کالیفرنیا بودند ناگهان کوسه ای به ساحل نزدیک شد و در همان جا در جلوی دید همگان اقدام به وضع حمل کرد. بعد از این مردم دور او جمع شده و عکس های زیادی از این وضع حمل تهیه شد.وقتی مردم مشغول شنا در سواحل کالیفرنیا بودند نوزاد این کوسه بسیار کوچک بود و بعد از وضع حمل آنها به دریا بازگشتند. این یکی از بی سابقه ترین تصاویری بود که از وضع حمل این کوسه بدست آمده بود. ...

ادامه مطلب