بایگانی برچسب ها: تصاویر برجم میلاد

احتمال ریزش برج میلاد/گزارش تصویری

احتمال ریزش برج میلاد/گزارش تصویری

احتمال ریزش برج میلاد/گزارش تصویری رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات شهرسازی با بیان اینکه مکانی که شهرداری تهران برای ساخت برج میلاد ۲ جانمایی کرده محل تلاقی چند گسل است، گفت: شهرداری تهران از مطالعات مرکز تحقیقات راه و شهرسازی درباره خطرپذیری مناطق استقبال نمی‌کند. علی بیت‌الهی رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات شهرسازی با بیان این که جانمایی برج میلاد ۲ در مجاورت گسل قرار دارد و موافق این موقعیت برای ساخت برج میلاد دو نیستیم، اظهار اشت: در...

ادامه مطلب