بایگانی برچسب ها: تست افسردگی

تست تشخیص افسردگی+ آیا افسردگی دارد یا نه؟

تست تشخیص افسردگی+ آیا افسردگی دارد یا نه؟

تست تشخیص افسردگی+ آیا افسردگی دارد یا نه؟ برخی از کسانی که به این تست پاسخ می دهند، تنها چند ساعت یا چندروز از سالشان را با این حال گذرانده اند و بسیاری از کسانی که به این سوالات پاسخ می دهند، روزها و حتی ماه هایی از عمرشان را با حال ناخوشایند که گاهی خودشان هم نمی دانستند اسمش افسردگی است، گذرانده اند. تست تشخیص افسردگی+ آیا افسردگی دارد یا نه؟ این تست به شما می گوید افسرده هستید یا نه! ۱- کارهایتان را خیلی کند انجام می دهید؟ ...

ادامه مطلب