بایگانی برچسب ها: تربیت کودکان کم رو با راهکار های عملی

faceshot selfi

تربیت کودکان کم رو با راهکار های عملی

تربیت کودکان کم رو با راهکار های عملی

تربیت کودکان کم رو با راهکار های عملی کودکان کمرو خود را با این بازی ها خوب کنید. بعضی از کودکان هستند که کمرو و خجالتی هستند و این مشکل اصلا مشکل سختی نیست و با یک سری رفتارها و بازی ها پدر و مادر عزیز می تواند کودک خود را از کمرویی در بیاورند.   خجالتی بودن، کم‌رویی و انزوای اجتماعی بچه‌ها یک مشکل اساسی است که اگر از همان کودکی آن را برطرف نکنید ممکن است تغییر آن در بزرگسالی دشوار و غیرممکن باشد.   کم‌رویی معمولاً به دلیل کمبود اعتماد به ...

ادامه مطلب