بایگانی برچسب ها: تاریخ و تمدن

آشنایی با روزنامه تاریخی صور اسرافیل

آشنایی با روزنامه تاریخی صور اسرافیل

آشنایی با روزنامه تاریخی صور اسرافیل   بررسی هفته‌نامه صور اسرافیل   روزنامه صور اسرافیل از جراید معروف، مهم و مؤثر صدر مشروطیت بود. جهانگیرخان شیرازی و قاسم‌خان تبریزی با همکاری میرزا علی اکبر خان قزوینی (دهخدا) منتشر می‌کردند.   يكي از مؤثرترين نشريه‌هاي دوره قاجاريه و عصر مشروطه هفته‌نامه صور اسرافيل بود، اين نشريه، ابتدا با مديريت ميرزا جهانگير‌خان شيرازي و سرماية ميرزا قاسم‌خان تبريزي و دبيري و قلم ميرزا علي‌اكبرخان...

ادامه مطلب