بایگانی برچسب ها: تاریخ تشیع ( شیعه ) در ایران

آیا ایرانیان به زور صفویه شیعه شدند؟

آیا ایرانیان به زور صفویه شیعه شدند؟

شیعه شدن ایرانیها به زور صفویان / شایعه ایرانیان قرنها پیش از صفویه با معارف تشیع آشنایی داشته و پیرو اهل بیت بوده اند متن شایعه “ایرانیها تا قرن دهم سنی بودند و از آن پس با زور صفویان به شیعه گرایش یافتند. با تاجگذاری شاه اسماعیل صفوی در تبریز و قتل عام بسیاری از سنی‏ها شیعه رسمی شد. ایرانیها اساسا به تشیع گرایشی نداشته اند !!” ادامه مطلب ...

ادامه مطلب