بایگانی برچسب ها: تاثیر دعا روی دل آدم ها

آثار و فواید دعا کردن با خدا را بدانید.

آثار و فواید دعا کردن با خدا را بدانید.

آثار و فواید دعا کردن با خدا را بدانید. آثار و فواید دعا کردن با خدا را بدانید. عبادات باید با نیت تقرب به خدا به جا آورده شود و دعا که از برترین عبادتهاست تنها با همین نیت باید انجام گیرد. همچون اولیای خاص الهی که تسلیم محض اوامر او هستند و از آن جهت دعا می‌کنند که اطاعت حق تعالی است و لذا دعایشان اجابت بشود یا نه، راضی هستند. هر چند آنان از دعا جز تقرب، چیزی نمی‌خواهند، اما خود دعا دارای آثار و فوایدی است که هر دعاکننده‌ای از آن به...

ادامه مطلب