بایگانی برچسب ها: تاثیر تلگرام بر زندگی زناشویی

دامی که تلگرام برای زندگی زوجین+تاثیر تلگرام بر زندگی زناشویی

دامی که تلگرام برای زندگی زوجین+تاثیر تلگرام بر زندگی زناشویی

دام  تلگرام برای زندگی زوجین+تاثیر تلگرام بر زندگی زناشویی پنج، شش سال پیش را به یاد بیاورید؛ زمانی که هنوز استفاده از تلفن‌های هوشمند فراگیر نشده بود. آن روزها چقدر با همسرتان وقت می‌گذراندید؟ چقدر با فرزندتان بازی می‌کردید و ساعات خانه بودن‌تان را چطور سپری می‌کردید؟ تلفن‌های هوشمند به‌خاطر جذابیت‌های فراوان‌شان و البته خدماتی که در اختیارمان گذاشته‌اند، این روزها به جزیی حذف نشدنی از زندگی‌مان تبدیل شده‌اند؛ جزیی که حتی اگر دل‌...

ادامه مطلب