بایگانی برچسب ها: بیوگرافی کریس انجیل

کریس آنجل+بیوگرافی و اسرار شعبده بازي بزرگترین شعبده باز قرن

کریس آنجل+بیوگرافی و اسرار شعبده بازي بزرگترین شعبده باز قرن

کریس آنجل+بیوگرافی و اسرار شعبده بازي بزرگترین شعبده باز قرن کریس آنجل Christopher Nicholas Sarantakos در سال ۱۹۶۷ در آمریکا بدنیا آمد. او به همراه مادر یونانی، پدر و دو برادرش Costa و JD و دوگربه خانگیش در نیویورک بزرگ شد. او در نوجوانی به یادگیری و نواختن سازهای موسیقی مثل فلوت و آکودیون پرداخت. یکی از بزرگترین مشکلات کریس در زندگی از دست دادن پدرش بدلیل سرطان بود. وقتی در سن ۶ سالگی عمه او یک شعبده بازی با ورق برای او انجام داد مسیر ز...

ادامه مطلب