بایگانی برچسب ها: به خاطر عشق ازداج نکنید

faceshot selfi

عشق را ملاک ازدواج خود قرار ندهید+ عشق افسانه ای مناسب برای ازدواج نیست

عشق را ملاک ازدواج خود قرار ندهید+ عشق افسانه ای مناسب برای ازدواج نیست

عشق را ملاک ازدواج خود قرار ندهید+ عشق افسانه ای مناسب برای ازدواج نیست عشق را ملاک ازدواج خود قرار ندهید+ عشق افسانه ای مناسب برای ازدواج نیست به خاطر عشق ازدواج نکنید تصور شما از ازدواج چیست؟ آیا ازدواج برای شما صرفاً به معنای رسیدن به معشوق است؟ همسر آینده تان را چه کسی می بینید؟ یک عاشق پرشور که تا با هم ازدواج نکنید، دست از سرتان بر نخواهد داشت؟ یک قدم جلوتر برویم. دو سال بعد از ازدوج این زندگی را چطور می بینید؟ هنوز هم همان طور...

ادامه مطلب