بایگانی برچسب ها: بزرگ ترین افشا گری پول شویی

اسناد پاناما چیست؟+اسناد پاناما اشنا شوید

اسناد پاناما چیست؟+اسناد پاناما اشنا شوید

صرف نظر از بهت و حیرتی که اکنون در سرتاسر جهان از انتشار اسناد محرمانه عظیم در مورد فعالیت‌های پولشویی و فساد‌های مالیاتی چهره‌های بزرگ سیاسی دنیا و یا وابستگان آن‌ها به وجود آمده است، شاید باید نگاهی دقیق اما ساده و مختصر به اصل ماجرا انداخت. نگاهی که به طور خلاصه شروع این رسوایی‌های بزرگ و آنچه از قبل آن به وجود آمده را نشان می‌دهد. اسناد پاناما چیست؟+اسناد پاناما اشنا شوید    اسناد پاناما چیست؟+اسناد پاناما اشنا شوید صرف نظر از ...

ادامه مطلب