بایگانی برچسب ها: بزرگترین دزدی های ایران

سرقت های بزرگ ۵۰ سال گذشته ایران

سرقت های بزرگ ۵۰ سال گذشته ایران

بزرگترین سرقت های ۵۰ سال اخیر در ایران رویای «پیمودن ره صدساله در یک شب!» تنها انگیزه و هدف شان همین است. آنها با این رویای پوشالی در یک چشم بر هم زدن به قهقرا می روند. اغلب تبهکاران قبل از اینکه وارد دنیای تبهکارانه شوند با خود کنار آمده اند و می خواهند بدون هیچ تلاشی، حق ناحق شان را هرطور که شده از دیگران بستانند.آتش این نوع طمع ها در دنیای مجرمانه با ارتکاب جرم سرقت نمود بیشتری پیدا می کند و سرقت در راس هرم این جرائم آکنده از ح...

ادامه مطلب