بایگانی برچسب ها: بزرگترین دزدی های ایران

faceshot selfi

سرقت های بزرگ ۵۰ سال گذشته ایران

سرقت های بزرگ ۵۰ سال گذشته ایران

بزرگترین سرقت های ۵۰ سال اخیر در ایران رویای «پیمودن ره صدساله در یک شب!» تنها انگیزه و هدف شان همین است. آنها با این رویای پوشالی در یک چشم بر هم زدن به قهقرا می روند. اغلب تبهکاران قبل از اینکه وارد دنیای تبهکارانه شوند با خود کنار آمده اند و می خواهند بدون هیچ تلاشی، حق ناحق شان را هرطور که شده از دیگران بستانند.آتش این نوع طمع ها در دنیای مجرمانه با ارتکاب جرم سرقت نمود بیشتری پیدا می کند و سرقت در راس هرم این جرائم آکنده از ح...

ادامه مطلب