بایگانی برچسب ها: برگشت‌پذیری تحریم‌ها

برگشت‌پذیری تحریم‌ها +دستبرد به دارایی‌های ایران چالش جدید برجام!

برگشت‌پذیری تحریم‌ها +دستبرد به دارایی‌های ایران چالش جدید برجام!

برگشت‌پذیری تحریم‌ها +دستبرد به دارایی‌های ایران چالش جدید برجام! در جدیدترین درستبرد به دارای های کشورمان دادگاه عالی آمریکا فقط در یک فقره دستور چپاول ۲میلیارد دلار از دارایی های کشورمان را صادر کرد. به گزارش کدر:، برای برجام می‌توان سه‌ لایه متصور شد؛  لایه اول به فاز سیاسی بازمی‌گردد که به تنظیم توافق میان ایران و غرب منجر شد. بازیگر این لایه را می‌توان دولت‌ها توصیف کرد. لایه دوم برجام به روابط تجاری بازمی‌گردد. به‌نظر می‌ر...

ادامه مطلب