بایگانی برچسب ها: بروز احساس تنهایی در کودکان

احساس تنهایی کردن و نقش آن در زندگی روزمره

احساس تنهایی کردن و نقش آن در زندگی روزمره

آثار احساس تنهایی بر زندگی افراد نداشتن دوست باعث احساس تنهایی یا زجر عاطفی می شود‎ شواهد فراینده علمی نشان می دهد هنگامی که نیاز ما برای برقراری ارتباطات اجتماعی برآورده نشود، دچار فروپاشی ذهنی و جسمی می شویم. تامین نشدن این نیاز تاثیراتی در بدن و مغز ایجاد می کند که برخی از آنها ناشی از قرارگرفتن اندام های مختلف بدن در معرض هورمون های استرس است که این نشانه ی تنهایی و تاثیر آن بر حیات است. ادامه مطلب ...

ادامه مطلب