بایگانی برچسب ها: بازی کودکان در اجتماع

بازی هایی برای آوردن کودکان به اجتماع و فضای آزاد

بازی هایی برای آوردن کودکان به اجتماع و فضای آزاد

بازی هایی برای آوردن کودکان به اجتماع و فضای آزاد بازی هایی که کودکان را اجتماعی بار می آورد اگر به اجتماعی بودن کودکتان می اندیشید بهتر است از ابتدا با تربیت درست فرزندتان را اجتماعی بار آورید. برخی بازی ها وجود دارند که اگر شما والدین عزیز این بازی ها را برای کودکتان تدارک ببینید مطمئنا در آینده کودک اجتماعی تحویل جامعه خواهید داد.   کم‌رویی‌، خجالت‌، و گاهی هراس اجتماعی رفتارهایی هستند که با بروز آن‌ها از سوی کودک، والدین ...

ادامه مطلب