بایگانی برچسب ها: بازی پچ پچ

بازی های کودکانه+بازی پچ پچ+بازی های گروهی

بازی های کودکانه+بازی پچ پچ+بازی های گروهی

هر رفتاری می تواند در انتقال صحیح یا غلط یک پیام تاثیر گذار باشد، به این ترتیب که هر گونه ترس، خنده، غم، شادی و سکوت می تواند در انتقال یک پیام، تاثیر گذار باشد و این تاثیر تا مرز برداشت برعکس از یک پیام ادامه یابد. بازی این هفته در همین باره است. بازی های کودکانه+بازی پچ پچ+بازی های گروهی عنوان بازی: پچ پچ یا همان در گوشی، گروه سنی: ۷ تا ۱۵ سال (شامل دختر و پسر)، تعداد شرکت کننده: گروهی (۳ نفر به بالا) وسایل بازی: قلم و کاغذ....

ادامه مطلب