بایگانی برچسب ها: بازی و ریاضی

معما و چالش جالب برای باهوش ها

معما و چالش جالب برای باهوش ها

معما و چالش جالب برای باهوش ها     سه نفر برای خرید ساعتی به یک ساعت فروشی مراجعه میکنند.قیمت ساعت ۳۰ هزار تومان بوده و هر کدام نفری ۱۰ هزار تومن پرداخت میکنند. تا آن ساعت را خریداری کنند…   بعد از رفتن آنها ، صاحب مغازه به شاگردش میگوید قیمت ساعت ۲۵ هزار تومان بوده. این ۵ هزار تومان را بگیر و به آنها برگردان شاگرد ۲ هزار تومان را برای خود بر میدارد و ۳ هزار تومان باقیمانده را به آنها برمیگرداند. (نفری هزار تومان) ...

ادامه مطلب

معما و سوالات ریاضی: افزایش عدد در مکعب

معما و سوالات ریاضی: افزایش عدد در مکعب

معما و سوالات ریاضی: افزایش عدد در مکعب  معماهای سخت با جواب   عددی داریم و به آن، تنها یک واحد اضافه می کنیم. اما در مکعب این عدد، شاهد افزایش قابل ملاحظه ای هستیم… اگر به عدد مثبتی ۱ واحد افزوده شود، به مكعّب آن عدد، ۴۶۹ واحد اضافه می شود. تفاضل ارقام این عدد كدام است؟ معما و سوالات ریاضی: افزایش عدد در مکعب ۴ (۴       ۳ (۳         ۲ (۲         ۱ (۱   قبل از هر کار باید این عدد را مشخص کنید و درنتیجه تفاضل ارقامش به...

ادامه مطلب