بایگانی برچسب ها: بازداری آنلاین

بدرفتاری های فیسبوکی+تاثیر فضای مجازی بر زندگی واقعی

بدرفتاری های فیسبوکی+تاثیر فضای مجازی بر زندگی واقعی

پژوهشگران پی برده‌اند که بدرفتاری‌های فیسبوکی و اثرات منفی آن می‌تواند در دنیای حقیقی هم روی فرد تاثیر بگذارد. محققان دانشگاه براون باور دارند که توانسته‌اند ارتباطی را بین استفاده از فیسبوک و افسردگی شناسایی کنند. در این پژوهش ۲۶۴ نفر مورد آزمایش قرار گرفتند و از آنها خواسته شد تا مواقعی که در آن یک تجربه‌ی ناخوشایند فیسبوکی (NFE) تجربه می‌کنند را گزارش کنند. وقتی که داده‌های به دست آمده از افراد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، آ...

ادامه مطلب