بایگانی برچسب ها: بازارهای حال به هم زن در کشورهای خارجی

بازارهای حال به هم زن در کشورهای خارجی+عکس

بازارهای حال به هم زن در کشورهای خارجی+عکس

بازارهای حال به هم زن در کشورهای خارجی+عکس بازاری عجب در کشور آفریقایی توگو و بنین ، این نوع بازارهای عجیب و غریب که اسکلت جمجمه حیوانات را بفروش می رسانند و بیشتر در کشورهای آفریقایی توگو و بنین دیده میشود. فروش این اجناس عجیب و غریب بیشتر از روی خرافاتو اعتقاد به وجود ارواح در این جمجمه میباشد و خریدار به دلایل اعتقاد خاصی کهدارد از این اجناس خریداری میکند ما چن تا عکس دیگه تو ادامه مطلب آماده کردیم بازارهای حال به هم زن ...

ادامه مطلب