بایگانی برچسب ها: ایربگ خودروها

ایربگ خودروها +زندگی بخش یا کشنده/تصاویر نحوه استفاده

ایربگ خودروها +زندگی بخش یا کشنده/تصاویر نحوه استفاده

ایربگ خودروها +زندگی بخش یا کشنده/تصاویر نحوه استفاده ایربگ خودروها نجات دهنده یا خطر آفرین؟ ایربگ خودرو کیسه هوایی است که به واسطه یک واکنش شیمیایی سریع هنگام تصادف با پر از هوا شدن می تواند ما را از برخورد به قسمت جلوی خودرو نجات دهد. هیچ شکی نیست که ایربگ‌ یا کیسه هوای تعبیه شده در خودروها، یکی از مهمترین و بزرگترین دستاوردها در بخش ایمنی اتومبیل و فناوری‌های مرتبط با آن محسوب می‌شود؛ اما آیا واقعا ممکن است این ابزار ایمنی به‌...

ادامه مطلب