بایگانی برچسب ها: اهداف مالی خود را عاقلانه انتخاب کنید

پیشرفت مالی، پله به پله میسر میشود

پیشرفت مالی، پله به پله میسر میشود

پیشرفت مالی، پله به پله میسر میشود اغلب اوقات، مردم در پایان سمینار نزد من می آیند و می گویند در خصوص هدف مالی شان تصمیم گیری کرده اند. وقتی از آنها می پرسم که هدفشان چیست، می گویند تصمیم دارند ظرف یک یا دو سال میلیونر شوند. تقریبا در تمام موارد، این افراد به هیچ پولی نمی رسند یا حداقل به مقدار کمی دست خواهند یافت. آنها معمولا در دهه ۳۰ یا ۴۰ زندگی هستند و ناکارآمدی مالی را در کوله بار خود دارند. با این وجود فکر می کنند می توانند تمام ...

ادامه مطلب