بایگانی برچسب ها: اهالی سنتی پسند روستا ایستا

مرموزترین روستا در ایران که زنان حق ندارند وارد انجا شوند

مرموزترین روستا در ایران که زنان حق ندارند وارد انجا شوند

 مرموزترین روستا در ایران که زنان حق ندارند وارد انجا شوند  مهمان نواز هستند به شرطی که احدی از زنان قصد ورود به روستای آنان را نداشته باشد. همانطور که تا کنون کسی از دنیای بیرون زنان آنان را ندیده است. متمول هستند و از طریق فروش زمینهای پدریشان در تبریز روزگار می گذرانند سکوت حکمفرماست و کسی کاری به کار کسی ندارد. در کوچه ها اثری از رد پای تکه آهنهایی که در شهر “خودرو” نامیده می شود نیست. مردمانی که چون تابلو نقاشی زندگی و آداب و رسوم...

ادامه مطلب