بایگانی برچسب ها: اهالی سنتی پسند روستا ایستا

faceshot selfi

مرموزترین روستا در ایران که زنان حق ندارند وارد انجا شوند

مرموزترین روستا در ایران که زنان حق ندارند وارد انجا شوند

 مرموزترین روستا در ایران که زنان حق ندارند وارد انجا شوند  مهمان نواز هستند به شرطی که احدی از زنان قصد ورود به روستای آنان را نداشته باشد. همانطور که تا کنون کسی از دنیای بیرون زنان آنان را ندیده است. متمول هستند و از طریق فروش زمینهای پدریشان در تبریز روزگار می گذرانند سکوت حکمفرماست و کسی کاری به کار کسی ندارد. در کوچه ها اثری از رد پای تکه آهنهایی که در شهر “خودرو” نامیده می شود نیست. مردمانی که چون تابلو نقاشی زندگی و آداب و رسوم...

ادامه مطلب