بایگانی برچسب ها: امیدجهان در خندوانه

modiseh

خندوانه ۵ فروردین ۹۵ + مسابقه لب آهنگ بین امیرحسین مدرس و ارشیا اقدسی + امید جهان

خندوانه ۵ فروردین ۹۵ + مسابقه لب آهنگ بین  امیرحسین مدرس و  ارشیا اقدسی + امید جهان

امید جهان در مسابقه لب آهنگ بین  امیرحسین مدرس و  ارشیا اقدسی توضیحات برنامه: ارشیا اقدسی همره با بدلکاری لب آهنگ اجرا کرد . خندوانه ۵ فروردین ۹۵ + مسابقه لب آهنگ بین  امیرحسین مدرس و  ارشیا اقدسی + امید جهان امیرحسین مدرس و  ارشیا اقدسی مسابقه دادند و ارشیا اقدسی بهتر اجرا کردفرادی که با آب بدرفتاری نمی کنند و آن را گرامی می دارند شب گذشته شادی برنامه خندوانه را به خود اختصاص دادند.در این قسمت از برنامه بعد از تقدیم شادی و یک رفت و ...

ادامه مطلب