بایگانی برچسب ها: اموزش کار ماشین حساب

ماشین حساب مهندسی+اموزش کار با فرمول ها+تصویر

ماشین حساب مهندسی+اموزش کار با فرمول ها+تصویر

ماشین حساب مهندسی+اموزش کار با فرمول ها+تصویر آموزش استفاده از ماشین حساب مهندسی روشن و خاموش کردن ماشین حساب ۱ . روشن (on ) و خاموش (off ) کردن ماشین حساب . – برای روشن کردن ، دکمه [AC/ON] و خاموش کردن از دکمه  [OFF] استفاده می کنیم .      همچنین به منظور صفر کردن سطر محاسبه نیز از دکمه ] AC/ON [  استفاده می شود . محاسبه فاکتوریل اعداد – محاسبه اینورس اعداد ۲ . فاکتوریل . برای بدست آوردن فاکتوریل یک عدد از دکمه های ترکیبی ] SHIFT...

ادامه مطلب