بایگانی برچسب ها: اعتیاد جنسی

مردان ۴ برابر زنان به اعتیاد جنسی دچارند+ اعتیاد جنسی چیست؟

مردان ۴ برابر زنان به اعتیاد جنسی دچارند+ اعتیاد جنسی چیست؟

مردان ۴ برابر زنان به اعتیاد جنسی دچارند+ اعتیاد جنسی چیست؟ اعتیاد جنسی چیست؟ امروزه اعتیاد جنسی و پورنوگرافی وسواس گونه، رو به افزایش است و نیاز به توجه ویژه دارد بدین جهت که در تمام دنیا پنهانی ترین رفتار اجبار گونه اعتیاد جنسی است و مراجعه برای درمان این مشکل بسیار کم است زیرا بسیاری از افراد به شدت احساس شرم کرده و برای حضور در برنامه های درمانی همکاری کمی دارند. مطالعات انجام شده در بین مراجعان نشان میدهد که مردان ۴ برابر زنان ب...

ادامه مطلب