بایگانی برچسب ها: اعتماد به نفس الکی

نشانه های نداشتن اعتماد به نفس + اعتماد به نفس کاذب

نشانه های نداشتن اعتماد به نفس + اعتماد به نفس کاذب

  نشانه های نداشتن اعتماد به نفس + اعتماد به نفس کاذب اعتماد به نفس پایین در چه افرادی بروز میدهد با چه نشانه ها و حرکاتی می توانیم پی به اعتماد به نفس پایین در ان ها ببریم توصیه مشاورین و روانشناسان در این زمینه به این افراد چیست؟    یک مشاور خانواده خصوصیات افرادی که اعتماد به نفس پایینی دارند را اینگونه توصیف کرد:«این افراد مرتباً خودشان را مورد انتقاد و سرزنش قرار می‌دهند. وقتی که صحبت می‌کنند به چشم‌های فرد مقابل نگاه نمی‌ک...

ادامه مطلب