بایگانی برچسب ها: اعتراض به چاله های خیابان

modiseh

یک گیلانی با کاری عجیب و خلاقانه اعتراض خود را یه چاله های خیابان اعلام کرد+ عکس

یک گیلانی با کاری عجیب و خلاقانه اعتراض خود را یه چاله های خیابان اعلام کرد+ عکس

یک گیلانی با کاری عجیب و خلاقانه اعتراض خود را یه چاله های خیابان اعلام کرد+ عکسیک گیلانی با کاری عجیب و خلاقانه اعتراض خود را یه چاله های خیابان اعلام کرد+ عکسیک گیلانی با کاری عجیب و خلاقانه اعتراض خود را یه چاله های خیابان اعلام کرد+ عکس

ادامه مطلب