بایگانی برچسب ها: اس ام اس فلسفی

پیامک های فلسفی با مفهوم زیبا

پیامک های فلسفی با مفهوم زیبا

پیامک های فلسفی با مفهوم زیبا دیگران امید ما را خوش خیالی می دانند مثبت اندیشی ما را فکر احمقانه می دانند اهداف ما را دست نیافتنی می دانند جنگندگی ما را تلاش بیهوده می دانند اما…. اما همین امید،مثبت اندیشی،اهداف و مخصوصا جنگندگی است که ما را متمایز میکند ** ***** اس ام اس های فلسفی زیبا ***** ** هر كسي آن چيزي را جذب مي كند كه دردرونش هست، زيبايي،زيبايي را وزشتي،زشتي را…….. درون زيبا داشته باشيم ** *****اس ام اس های فلسفی زیبا ****...

ادامه مطلب