بایگانی برچسب ها: استفاده بهینه از وقت

روش هایی برای انجام دادن تمام کارها در یک روز با آرامش

روش هایی برای انجام دادن تمام کارها در یک روز با آرامش

روش هایی برای انجام دادن تمام کارها در یک روز با آرامش بسیاری از افراد هر روز صبح که از خواب بیدار می شوند مدام کارهای روزمره خود را مرور می کنند و استرس بدی آنها را می گیرد. روش هایی وجود دارند که شما می توانید بدون تلاش زیاد و سخت تمامی کارهایتان را انجام دهید.   هنری فورد می‌گوید: چه فکر کنید که می‌‌‌توانید و چه فکر کنید نمی‌توانید، احتمالا حق با شماست. به عبارت دیگر اگر به انبوه کارها‌یی که باید انجام دهید نگاه کنید و قلبتان فرو ...

ادامه مطلب