بایگانی برچسب ها: استفاده ار الکترونیک در علم پزشکی

بهبود زخم ها با تحریک الکترونیکی

بهبود زخم ها با تحریک الکترونیکی

ترمیم سریع‌تر زخم‌ها با تحریک الکترونیکی مطالعات محققان منچستر نشان می دهد، تحریک الکترونیکی پوست می تواند التیام و بهبود سریعتر زخم ها را به دنبال داشته باشد. این تحقیق به سرپرستی محقق ایرانی «اردشیر بیات» انجام شده است. ادامه مطلب

ادامه مطلب