بایگانی برچسب ها: استرس و ترس از عشق بعد از شکست عاطفی

با شکست عاشقی سنگین چگونه کنار بیاییم (۲)

با شکست عاشقی سنگین چگونه کنار بیاییم (۲)

شکست عاطفی دردناک است اما… (۲) تجربه شکست عاطفی، تجربه ای دردناک با عوارضی متعدد است؛ اما دردناک بودن این تجربه و یا گستردگی عوارض به این معنا نیست که نمی توان برای مدیریت این وضعیت اقدامی انجام داد.داستان شما چه بود؟ بعد از این که شوک اولیه ی مواجه شدن با شکست را پشت سر گذاشتید، انتظار می رود تا بتوانید از وضعیت خود یک جمع بندی داشته باشید. چرا که تصور ناتمام بودن مساله می تواند علاوه بر تمایل شما به خاطر تلاش برای برقراری راب...

ادامه مطلب

با شکست عاشقی سنگین چگونه کنار بیاییم (۱)

با شکست عاشقی سنگین چگونه کنار بیاییم (۱)

شکست عاطفی دردناک است اما… (۱) تجربه شکست عاطفی، تجربه ای دردناک با عوارضی متعدد است؛ اما دردناک بودن این تجربه و یا گستردگی عوارض به این معنا نیست که نمی توان برای مدیریت این وضعیت اقدامی انجام داد. به صورت کلی می توانیم در دو بُعد، اقداماتی را که لازم است بعد از چنین تجربه ای انجام دهید، خلاصه کنیم: مدیریت هیجانات و مدیریت مسائل شناختی.مدیریت هیجانات به ویژه در ماه اول، اهمیت دوچندان دارد، در مقابل اما مدیریت مسائل شناختی را می...

ادامه مطلب