بایگانی برچسب ها: استراتژیک چیست

بزرگ‌ ترین شطرنج جهان+شطرنجی از جنس انسان+عکس

بزرگ‌ ترین شطرنج جهان+شطرنجی از جنس انسان+عکس

بزرگترین صفحه شطرنج جهان که مهره های آن انسان‌هایی با لباس های شاه، وزیر و سرباز هستند، توجه بسیاری از مردم دنیا را به خود جلب کرده است. شطرنج یک بازی جذاب، استراتژیک و تاکتیکی است و موفقیت در آن بستگی زیادی به قدرت ذهنی دارد. بزرگترین شطرنج جهان با مهره‌های انسانی به عنوان جاذبه توریستی در یکی ازیی شهر ماروستیکا در شمال ایتالیا هر دو سال یک بار شاهد حضور بازدیدکنندگان بسیاری از سراسر جهان است. بزرگ‌ ترین شطرنج جهان+شطرنجی از جنس ان...

ادامه مطلب