بایگانی برچسب ها: از بقیه چه انتظار هایی میتونیم داشته باشیم

ده توقع نابجا از دیگران

ده توقع نابجا از دیگران

۱۰ چیزی که نباید از کسی توقع داشته باشید توقع نداشته باشید که همه کامل باشند   وقتی توقعات و انتظارات غیرمنطقی از دیگران داشته باشید یا به طور مداوم آنها را زیر میکروسکوپ قرار دهیم، فقط خودمان را اذیت کرده ایم. البته همه ما نیازمند این هستیم که نیازهای اصلی و ابتدایی مان در روابط برآورده شود، نیازهایی مثل احترام، اما اگر بخواهید روی چیز دیگری جز این حساب کنید، فقط ناامید خواهید شد. ادامه مطلب ...

ادامه مطلب