بایگانی برچسب ها: اختلالات ناشی از آموزش زبان دوم

faceshot selfi

بهترین سن برای آموزش زبان های خارجی به کودکان

بهترین سن برای آموزش زبان های خارجی به کودکان

بهترین سن برای آموزش زبان های خارجی به کودکان سن مناسب آموزش زبان های خارجی به کودکان سن مناسب آموزش زبان _ نُقل خبر : آموزش زبان دوم به کودکان در ایران کم‌کم دارد وارد فضای پیچیده‌ای می‌شود که چشم‌انداز روشنی برای آن نمی‌توان در نظر داشت. در ایران همین که کودکی متولد می‌شود، پدر و مادر دست به کار می‌شوند تا برای تأمین آینده، زبان دوم و سوم را به او آموزش دهند. اما واقعاً سن مناسب شروع یادگیری زبان دوم چه زمانی است و یادگیری زبان ...

ادامه مطلب