بایگانی برچسب ها: احساسات پایه ازدواج

مقایسه ی ازدواج های قدیم با از دواج های جدید و احساسی

مقایسه ی ازدواج های قدیم با از دواج های جدید و احساسی

 مقایسه ی ازدواج های قدیم با از دواج های جدید و احساسی مقایسه ی ازدواج های قدیم با از دواج های جدید و احساسی فرجام ازدواج‌هاي احساسی در بسیاری از موارد وقتی که رابطه ناشی از عشق رمانتیک، با توجه به ماهیت آن به سوی سلطه میل کرد، زنان معمولا به سوی سایر اشکال عشق ازقبیل عشق والدینی، عشق به فرزند یا عشق خواهرانه پناه می‌برند از من بپرسيد مي‌گويم كه ازدواج، مهم‌ترین رخداد زندگی هر انسانی پس از تولد و پیش از مرگ است. حركتي که مردم در سر...

ادامه مطلب