بایگانی برچسب ها: احتمالات دوقلوزایی

مراحل تشکیل جنین های دو قلو+ دوقلو زایی چگونه اتفاق می افتد؟

مراحل تشکیل جنین های دو قلو+  دوقلو زایی چگونه اتفاق می افتد؟

مراحل تشکیل جنین های دو قلو+  دوقلو زایی چگونه اتفاق می افتد؟  بعضی‌ها برای اینکه تنها یک‌بار درد بکشند و بعضی دیگر از ترس دوباره باردار نشدن، آرزو می‌کنند در اولین تجربه مادر شدن‌شان صاحب دو فرزند شوند. دوقلوزایی، این روزها به لطف پیشرفت‌های پزشکی بدون نیاز به ژن‌ها ممکن شده و زنانی که آرزوی داشتن دو فرزند همسال را دارند، با چند میلیون تومانی هزینه می‌توانند به این خواسته‌شان برسند. برخی ادعا می‌کنند حتی رنگ چشم فرزند آینده را هم می‌توانند...

ادامه مطلب