بایگانی برچسب ها: اجبار جنسی

عواقب و تاثیرات اجبار جنسی+رفتارشناسی جنسی+عکس

عواقب و تاثیرات اجبار جنسی+رفتارشناسی جنسی+عکس

عواقب و تاثیرات اجبار جنسی+رفتارشناسی جنسی+عکس اجبار جنسی در اشکال لفظی و روانی زیاد دیده می شود. شکل لفظی اجبار جنسی شاید به گونه ای باشد که فرد احساس فشار، گناه و یا خجالت کند و در نهایت تن به رابطه جنسی دهد. دکتر عفت السادات مرقاتی خوئیمتخصص رفتارشناسی جنسی و عضو انجمن سکسولوژیست، اظهار داشت: اصولأ و به طور کلی هنگام ورود افراد به روابط جنسی، باید رضایتمندی شریک جنسی از تمام ابعاد فرآیند تعامل جنسی را مد نظر قرارداد. وی با بیان ای...

ادامه مطلب