بایگانی برچسب ها: اثر مخرب ماهواره در رابطه با پوشش رنانن ایارانی

بی فرهنگی های زنان و دختران ایرانی در آرایش

بی فرهنگی های زنان و دختران ایرانی در آرایش

بی فرهنگی های زنان و دختران ایرانی در آرایش   زنان ایرانی۳۸ میلیون نفر از جمعیت نزدیک به ۸۰ میلیونی ایران را تشکیل می دهند. زنان ایرانی در دهه های گذشته تغییرات بسیاری را در نوع زیست خود تجربه کرده اند، فرایند اجتماعی شدن آنها در این چند سال سرعت بیشتری به خود گرفته است. دختران نیمی از جمعیت دانشجویان را تشکیل می دهند و زنان در جامعه شاغل عضوی ثابت شده اند آنهم نه فقط در ادارات دولتی بلکه در دل بازارهای اقتصادی نیز حضور دارند گا...

ادامه مطلب