بایگانی برچسب ها: آیا روح ماده هست؟

چجوری هم اختیار داریم و هم خدا میداند که آخر چکار میکنیم؟

چجوری هم اختیار داریم و هم خدا میداند که آخر چکار میکنیم؟

روح انسان مادی نیست برای همین به زمان مکان و جرم وابسته نیست وقتی ما میخوابیم روح نمیخوابه چون نیاز به خواب نداره روح در زمان حرکت میکنه یعضی موقع خواب آینده را میبینیم بعضی موقع میریم گذشته همچنین روح همزمان میتونه همه جا باشه مکان براش معنا نداره مثلا وقتی به شخصی تهمتی میزنن میگن اونشب تو اونجا بودی و قتل را مرتکب شدی هر شخصی برای دفاع از خودش چی میگه ؟ میگه من اونشب جای دیگه بودم چرا؟ چون نمیشه کسی همزمان دوجا باشه این مربوط به ج...

ادامه مطلب