بایگانی برچسب ها: آوانو 95

مهلت ارسال ویدئو به برنامه آوانو / نحوه ارسال ویدئو به شب کوک / تاریخ شرکت در شب کوک

مهلت ارسال ویدئو به برنامه آوانو / نحوه ارسال ویدئو به شب کوک / تاریخ شرکت در شب کوک

مهلت ارسال ویدئو به برنامه آوانو / نحوه ارسال ویدئو به شب کوک / تاریخ شرکت در شب کوک بنام خدا . علاقمندان به #مسابقه_خوانندگى میتوانند آثار خود را پس از دانلود اپلیكیشن با ارسال عدد ٥ به سامانه ٣٠٥٧٠ مطابق با توضیحات و آثارِ موجود در نرم افزار از ساعت ٢٤ امشب لغایت ساعت ٢٤ روز بیستم شهریورماه ارسال نمایند تا آثارشان براى شركت در #مسابقه مورد برسى قرار گیرد. . ١- ویدیوهایى كه قبلا” ارسال شده در حال برسى هستند. ٢- آثار جدیدى در شا...

ادامه مطلب